Extra služby pre klienta


V prípade záujmu je možné klientovi uschovať komodity, ktoré fyzicky vlastní v špičkových, najbezpečnejších trezoroch Wertheim s elektronikou Siemens s osobným prístupom 7 dní v týždni, 24 hodín denne v mestách: Viedeň, Frankfurt, Singapur, Kloten, New York. Poplatok za úschovu je stanovený podľa hodnoty uschovávaných komodít.